GIẢI PHÁP PHÒNG HỌC THÔNG MINH ĐA PHƯƠNG TIỆN

Phòng học thông minh là mô hình giáo dục mới đã và đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Tại Việt Nam, nhiều trường học đã bắt đầu thử nghiệm triển khai mô hình này và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học sinh và giáo viên.

Đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới như hiện nay, các lớp học thông minh ngày càng cho thấy rõ những hiệu quả và lợi ích mang lại khi giúp triển khai lớp học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh linh hoạt tham gia vào buổi học góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo ngay trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ cùng những lợi ích to lớn mà SIIM Edu mang lại,phòng học thông minh được dự đoán sẽ là mô hình lớp học trong tương lai.

Xem thêm